กลุ่มสินสค้า
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC กลุ่ม TTL CMOS
IC กลุ่มต่าง ทั่วไป
IC กลุ่ม ไมโครคอนโทลเลอร์
ทรานซิสเตอร์์
เฟส -มอสเฟส
เอสซีอาร์ ไตรแเอค ไดแเอค
กลุ่ม แสดงผล ตรวจจับ
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง
 
 
 
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปล็ก แจ็ค บานาน่า ต่างๆ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
หม้อแปลง Inductor (์ L)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดโอด และ ซีเนอร์ไดโอด
   
ไดโอดทั่วไป
เบอร์ ตัวถัง รายละเอียด
1N4148   150mA 75V
     
1N4001   1A 50V
1N4002   1A 100V
1N4004   1A 400V
1N4007   1A 1000V
     
1N5402   3A 200V
1N5405   3A 400V
1N5406   3A 600V
1N5407   3A 800V

 
ไดโอดแบบ บริท
 
เบอร์
ตัวถัง
รายละเอียด
DB104   1A 400V
     
W04-M
W10-M
  1.5A 400V
1.5A 1000V
       
KBP202G
KBP206G
  2A 100V
2A 800V
     
GBJ2504   25A 400V
     
KBL404G
KBL407G
  4A 400V
4A 100V
     
GBPC3508
BR5002
  35A 800V
50A 200V
       

ซีเนอร์ไดโอด 1/2W

1N5221 zd 1/2W 2.4V
1N5223 zd 1/2W 2.7V
1N5225 zd 1/2W 3V
1N5226 zd 1/2W 3.3V
1N5227 zd 1/2W 3.6V
1N5228 zd 1/2W 3.9V
1N5229 zd 1/2W 4.3V
1N5230 zd 1/2W 4.7V
1N5231 zd 1/2W 5.1V
1N5232 zd 1/2W 5.6V
1N5233 zd 1/2W 6V
1N5234 zd 1/2W 6.2V
1N5235 zd 1/2W 6.8V
1N5236 zd 1/2W 7.5V
1N5237 zd 1/2W 8.2V
1N5238 zd 1/2W 8.7V
1N5239 zd 1/2W 9.1V
1N5240 zd 1/2W 10V
1N5241 zd 1/2W 11V
1N5242 zd 1/2W 12V
1N5243 zd 1/2W 13V
1N5244 zd 1/2W 14V
1N5245 zd 1/2W 15V
1N5246 zd 1/2W 16V
1N5247 zd 1/2W 17V
1N5248 zd 1/2W 18V
1N5250 zd 1/2W 20V
1N5252 zd 1/2W 24V
1N5253 zd 1/2W 25V
1N5254 zd 1/2W 27V
1N5256 zd 1/2W 30V
1N5257 zd 1/2W 33V
1N5258 zd 1/2W 36V
1N5259 zd 1/2W 39V
1N5260 zd 1/2W 43V
1N5262 zd 1/2W 51V
1N5263 zd 1/2W 56V
1N5264 zd 1/2W 60V
1N5265 zd 1/2W 62V
1N5267 zd 1/2W 75V
1N5268 zd 1/2W 82V
1N5270 zd 1/2W 91V