กลุ่มสินสค้า
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC กลุ่มต่างๆ
ทรานซิสเอตร์
เฟส -มอสเฟส
SCR TRIAC
กลุ่ม แสดงผล ตรวจจับ
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง
 
 
 
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปล็ก แจ็ค บานาน่า ต่างๆ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
หม้อแปลง Inductor (์ L)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IC TTL และ CMOS

หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
เบอร์
ตำแหน่งขาใช้งาน
ตัวถัง
รายละเอียด
74LS00
DIP-14
Quadruple 2 Input NAND Gate
74LS01
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74LS02
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NOR Gate
74LS03
DIP-14
Quad. 2-input NAND Gates With Open Collector Output
74LS04
DIP-14
Hex Inverter
74LS05
DIP-14
Hex Inverter
74LS06
DIP-14
Hex Inverter
74LS07
DIP-14
Hex Buffers/Drivers
74LS08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74LS09
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74LS10
DIP-14
Triple 3-Input Positive NAND Gates
74LS11
DIP-14
Triple 3-Input Positive AND Gates
74LS12
DIP-14
Tripple 3-Input Positive NAND Gates
74LS13
DIP-14
Dual 4-Input Positive NAND Schmitt Trigger
74LS14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74LS15
DIP-14
Tripple 3-input AND Gates
74LS28
DIP-14
NOR Gates
74LS32
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive OR Gate
74LS47
DIP-16
BCD to Seven-Segment Decoder/Driver
74LS48
DIP-16
BCD to Seven-Segment Decoder/Driver
74LS73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74LS74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74LS86
DIP-14
Quadruple 2 Input Exclusive OR Gate
74LS90
DIP-14
Decade,Divide-By-Twelve and Binary Counters
74LS92
DIP-14
?Divide By-Twelve Counter
74LS93
DIP-14
Decade,Divide-By-Twelve and Binary Counters
74LS107
DIP-14
Dual J-K Flip-Flops with Clea
74LS109
DIP-16
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR
74LS112
DIP-16
DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
74LS113
DIP-14
DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
74LS114
DIP-14
Dual J-K Negative Edge-Triggered Flip-Flop
74LS122
DIP-14
Retriggerable Monostable Multivibrators with Clear
74LS123
DIP-16
Retriggerable Monostable Multivibrator
74LS125
DIP-14
Quadruple Bus Buffers
74LS126
DIP-14
Quad 3-State Buffers
74LS132
DIP-14
QUAD 2-INPUT SCHMITT TRIGGER NAND GATE
74LS136
DIP-14
Quad 2-Input Exclusive OR Gates ???????
74LS137
DIP-16
3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS WITH ADDRESS LATCHES
74LS138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74LS139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74LS145
DIP-16
BCD to Decimal Decoder/Driver
74LS147
DIP-16
10-LINE-TO-4-LINE AND 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
74LS148
DIP-16
8-Line to 3-Line Priority Encoder
74LS151
DIP-16
Data Selector/Multiplexer
74LS153
DIP-16
DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
74LS163
DIP-16
Synchronous 4-Bit Binary Counters
74LS164
DIP-14
8-Bit Parallel-Out Serial-In Shift Register
74LS165
DIP-16
8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register
74LS166
DIP-16
8-BIT SHIFT REGISTERS
74LS168
DIP-16
BCD DECADE/MODULO 16 BINARY SYNCHRONOUS BI-DIRECTIONAL COUNTERS
74LS169
DIP-16
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter
74LS170
DIP-16
Register, Single, 4 Channel, Non-Inverting, Bipolar
74LS174
DIP-16
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops
74LS175
DIP-16
Quad. D-type Flip-Flops with Clear
74LS181
DIP-24
4-Bit Arithmetic Logic Unit
74LS191
DIP-16
Synchronous Up/Down 4-bit Binary Counter With Single Clock Line
74LS192
DIP-16
Synchronous Up/Down Decade Counter with Dual Clock Lines
74LS193
DIP-16
Synchronous Up / Down Decade Counter (dual clock lines)
74LS195
DIP-16
UNIVERSAL 4-BIT SHIFT REGISTER
74LS196
DIP-14
4-STAGE PRESETTABLE RIPPLE COUNTERS
74LS197
DIP-14
4-STAGE PRESETTABLE RIPPLE COUNTERS
74LS244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74LS245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74LS273
DIP-20
Octal D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74LS367
DIP-16
3-State Hex Buffers?
74LS374
DIP-16
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74LS373
DIP-16
Octal Transparent D-Type Latches
74LS390
DIP-16
Dual decade counter
74LS624
DIP-16
Voltage-Controlled Oscillators
74LS670
DIP-16
4x4 Register File with 3-State Outputs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
 
 
 
4000
DIP-14
Dual 3-Input NOR Plus inverter
4001
DIP-14
NOR Gates
4006
DIP-14
18-Stage Static Shift Register
4007
DIP-14
Complementary Pair Inverter
4010
DIP-16
Line Driver, Non-Inverting
4011
DIP-14
CMOS NAND Gates
4012
DIP-14
CMOS NAND Gates
4013
DIP-14
Dual D-Type Flip Flop
4015
DIP-16
Dual 4-Bit Static Shift Register
4017
DIP-16
Decade Counter
4018
DIP-16
Presettable Divide-By-N Counter
4020
DIP-16
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4021
DIP-16
8-Stage Static Shift Register
4022
DIP-16
Counter/Dividers?
4024
DIP-14
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4027
DIP-16
Dual J-K Type Master/Slave Flip-Flop
4028
DIP-16
BCD to Decimal Decoder
4029
DIP-16
Up/Down Counter
4030
DIP-14
Quad Exclusive OR Gate
4031
DIP-16
Dual-In-Line Resistor Networks
4035
DIP-16
4-Bit Parallel-In/Parallel-Out Shift Register
4034
DIP-24
Bidirectional Bus Register
4040
DIP-16
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4041
DIP-14
True/Complement Buffer
4044
DIP-16
CMOS MSI Quad R?S Latches
4046
DIP-16
?Phase Locked Loop?
4047
DIP-14
Low Power Monostable/Astable Multivibrator
4049
DIP-16
Hex Buffer/Converters
4050
DIP-16
Hex Non-Inverting Buffer
4051
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4052
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4053
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4060
DIP-16
14-Bit Binary Counter and Oscillator
4066
DIP-14
Quad Bilateral Switch
4067
DIP-24
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4069
DIP-14
Hex Inverter
4070
DIP-14
Quad Exclusive OR and Exclusive NOR Gate
4071
DIP-14
CMOS OR Gates
4072
DIP-14
CMOS OR Gates
4075
DIP-14
CMOS OR Gates
4076
DIP-16
4-Bit D-Type Registers
4077
DIP-14
Quad Exclusive OR and Exclusive NOR Gate
4081
DIP-14
CMOS AND Gates?
4082
DIP-14
CMOS AND Gates
4093
DIP-14
Quad 2 Input NAND Schmitt Triggers
4094
DIP-16
8-Stage Shift and Store Bus Register
40106
DIP-14
Hex Inverting Schmitt Trigger
40192
DIP-16
Presettable Up/Down Counter
40175
DIP-16
Quad D-Type Flip-Flop
14025
DIP-14
Triple 3-Input NOR Gate
140436
DIP-16
Quad R/S Latches
 
 
 
 
 
  หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
4510
DIP-16
Up/Down Counters
4511
DIP-16
BCD to 7-Segment Latch Decoder/Driver
4516
DIP-16
Up/Down Counters
4518
DIP-16
Dual Up-Counters
4520
DIP-16
Dual Up-Counters
4527
DIP-16
BCD Rate Multiplier
4528
DIP-16
Dual monostable multivibrator
4538
DIP-16
Dual Precision Monostable Multivibrator
4541
DIP-14
Programmable Timer
4543
DIP-16
BCD to 7-Segment Latch Decoder/Driver
14504
DIP-16
Hex Level Shiffer for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
14555
DIP-16
Dual Binary to 1-of-4 Decoder/DeMultiplexer
14572
DIP-16
Hex Gate
14584
DIP-14
Hex Schmitt Triggers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
74HC00
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HC02
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NOR Gate
74HC03
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HC04
DIP-14
Hex Inverter
74HC08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74HC14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74HC20
DIP-14
Dual 4-Input Positive-NAND Gates
74HC42
DIP-16
BCD to Decimal Decoder
74HC73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74HC73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74HC74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74HC86
DIP-14
Quadruple 2 Input Exclusive OR Gate
74HC123
DIP-16
Dual Retriggerable Monostable Multivibrators
74HC126
DIP-14
Quadruple Bus Buffer Gates
74HC132
DIP-14
Quadruple Positive NAND Gate
74HC138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC148
DIP-16
8-Line to 3-Line Priority Encoder
74HC153
DIP-16
Dual 4-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer
74HC154
DIP-24
4 to 16 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC157
DIP-16
Quadruple 2-LIne to 1-Line Selector/Multiplexer
74HC158
DIP-16
Quad 2 Input Multiplexer
74HC164
DIP-14
8-Bit Parallel-Out Serial-In Shift Register
74HC165
DIP-16
8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register
74HC166
DIP-16
8-Bit Serial or Parallel-Input/Serial-Out Shift Re
74HC238
DIP-16
DeMultiplexer Inverting and Noninverting
74HC240
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74HC251
DIP-16
Data Selector/Multiplexer
74HC257
DIP-16
Quad 2 to 1-Line Data Selectors/Multiplexer
74HC259
DIP-16
8-Bit Addressable Latch
74HC273
DIP-20
Octal D-Type Flip-Flop
74HC365
DIP-16
Hex Buffers And Line Drivers
74HC373
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HC374
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HC390
DIP-16
Dual Decade Ripple Counter
74HC393
DIP-14
Dual 4-Bit Binary Counter
74HC540
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC541
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC573
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HC574
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HC589
DIP-16
8-Bit Serial or Parallel-Input/Serial-Out Shift Re
74HC595
DIP-16
8-Bit Shift Register
74HC4040
DIP-16
12-Bit Asynchronous Binary Counter
74HC4051
DIP-16
Analog Multiplexer/Demultiplexers
74HC4053
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
74HC4060
DIP-16
14-Stage Asynchronous Binary Counter
74HC4066
DIP-14
Quadruple Bilateral Analog Switch
 
 
 
 
 
 
 
 
  หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
74HCT00
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HCT00
DIP-14
Quad 2 Input NAND Gate
74HCT04
DIP-14
Hex Inverter
74HCT08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74HCT30
DIP-14
8-Input NAND Gate
74HCT32
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive OR Gate
74HCT14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74HCT27
DIP-14
Triple 3-Input NOR Gate
74HCT74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74HCT86
DIP-14
Quad 2 Input Exclusive OR Gate
74HCT86
DIP-14
Quad 2 Input Exclusive OR Gate
74HCT125
DIP-14
Quadruple Bus Buffer Gates
74HCT138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74HCT139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74HCT163
DIP-16
Presettable Counter
74HCT241
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers?
74HCT244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HCT245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74HCT273
DIP-20
Octal D-Type Flip-Flop
74HCT373
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HCT374
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HCT393
DIP-14
Dual 4-Stage Binary Counter
74HCT573
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HCT574
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HCT4020
DIP-16
14-Stage Binary Counter
74HCT4046
DIP-16
Phase Locked Loop