กลุ่มสินสค้า
R C
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC TR เฟส
IC กลุ่มต่างๆ
ทรานซิสเอตร์
เฟส -มอสเฟส
SCR Triac
SCR TRIAC
แสดงผล LED LCD
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง หน้าแป้น ชุดเฟือง
 Coupling ข้อต่อแกน
 สายพาน เพืองสายพาน
 รีเลย์ และ อุปกรณ์
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ ปลัก แจ็ค อนเน็กเตอร์์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปลัก - แจ็ค ต่าง
บานาน่า แจ็ค ต่างๆ
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
สายไฟ นำสัญญาณ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวส์ วาริสเตอร์
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
หม้อแปลง L
หม้อแปลง และ ตัว์ L - -ขดลวด
บอร์ด PCB เครื่องมือ
อผ่นบอร์ด PCB เสารอง น็อต 
ดอกเจาะ PCB - มอเอตร์
กล่อง ถุง ใส่้อุปกรณ์
เครื่องมือ - เครื องวัด
หัวแร้ง ตะกั่ว
กำำเนิดเสียง
ลำโพง เปียโซ บัสเซอร์
อุปกรณ์ทั่วไป
ปากคีบ
แผ่นระบายความร้อน
กะบะถ่าน
X-TAL ออสซิเรเตอร์
 


ใช้เบอร์ 089-8942654

 
 
 
 
การสั่งซื้อ ---- ระบุสินค้าที่ต้องการ พร้อมจำนวน ส่งมาที่
semishop@yahoo.com
หรือทาง FB หรือ Line ( 1-3 รายการ)

ค้นหาสินค้า   
IC TTL และ CMOS

หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
เบอร์
ตำแหน่งขาใช้งาน
ตัวถัง
รายละเอียด
74LS00
DIP-14
Quadruple 2 Input NAND Gate
74LS01
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74LS02
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NOR Gate
74LS03
DIP-14
Quad. 2-input NAND Gates With Open Collector Output
74LS04
DIP-14
Hex Inverter
74LS05
DIP-14
Hex Inverter
74LS06
DIP-14
Hex Inverter
74LS07
DIP-14
Hex Buffers/Drivers
74LS08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74LS09
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74LS10
DIP-14
Triple 3-Input Positive NAND Gates
74LS11
DIP-14
Triple 3-Input Positive AND Gates
74LS12
DIP-14
Tripple 3-Input Positive NAND Gates
74LS13
DIP-14
Dual 4-Input Positive NAND Schmitt Trigger
74LS14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74LS15
DIP-14
Tripple 3-input AND Gates
74LS28
DIP-14
NOR Gates
74LS32
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive OR Gate
74LS47
DIP-16
BCD to Seven-Segment Decoder/Driver
74LS48
DIP-16
BCD to Seven-Segment Decoder/Driver
74LS73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74LS74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74LS86
DIP-14
Quadruple 2 Input Exclusive OR Gate
74LS90
DIP-14
Decade,Divide-By-Twelve and Binary Counters
74LS92
DIP-14
?Divide By-Twelve Counter
74LS93
DIP-14
Decade,Divide-By-Twelve and Binary Counters
74LS107
DIP-14
Dual J-K Flip-Flops with Clea
74LS109
DIP-16
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR
74LS112
DIP-16
DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
74LS113
DIP-14
DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
74LS114
DIP-14
Dual J-K Negative Edge-Triggered Flip-Flop
74LS122
DIP-14
Retriggerable Monostable Multivibrators with Clear
74LS123
DIP-16
Retriggerable Monostable Multivibrator
74LS125
DIP-14
Quadruple Bus Buffers
74LS126
DIP-14
Quad 3-State Buffers
74LS132
DIP-14
QUAD 2-INPUT SCHMITT TRIGGER NAND GATE
74LS136
DIP-14
Quad 2-Input Exclusive OR Gates ???????
74LS137
DIP-16
3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS WITH ADDRESS LATCHES
74LS138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74LS139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74LS145
DIP-16
BCD to Decimal Decoder/Driver
74LS147
DIP-16
10-LINE-TO-4-LINE AND 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
74LS148
DIP-16
8-Line to 3-Line Priority Encoder
74LS151
DIP-16
Data Selector/Multiplexer
74LS153
DIP-16
DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
74LS163
DIP-16
Synchronous 4-Bit Binary Counters
74LS164
DIP-14
8-Bit Parallel-Out Serial-In Shift Register
74LS165
DIP-16
8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register
74LS166
DIP-16
8-BIT SHIFT REGISTERS
74LS168
DIP-16
BCD DECADE/MODULO 16 BINARY SYNCHRONOUS BI-DIRECTIONAL COUNTERS
74LS169
DIP-16
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter
74LS170
DIP-16
Register, Single, 4 Channel, Non-Inverting, Bipolar
74LS174
DIP-16
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops
74LS175
DIP-16
Quad. D-type Flip-Flops with Clear
74LS181
DIP-24
4-Bit Arithmetic Logic Unit
74LS191
DIP-16
Synchronous Up/Down 4-bit Binary Counter With Single Clock Line
74LS192
DIP-16
Synchronous Up/Down Decade Counter with Dual Clock Lines
74LS193
DIP-16
Synchronous Up / Down Decade Counter (dual clock lines)
74LS195
DIP-16
UNIVERSAL 4-BIT SHIFT REGISTER
74LS196
DIP-14
4-STAGE PRESETTABLE RIPPLE COUNTERS
74LS197
DIP-14
4-STAGE PRESETTABLE RIPPLE COUNTERS
74LS244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74LS245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74LS273
DIP-20
Octal D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74LS367
DIP-16
3-State Hex Buffers?
74LS374
DIP-16
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74LS373
DIP-16
Octal Transparent D-Type Latches
74LS390
DIP-16
Dual decade counter
74LS624
DIP-16
Voltage-Controlled Oscillators
74LS670
DIP-16
4x4 Register File with 3-State Outputs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
 
 
 
4000
DIP-14
Dual 3-Input NOR Plus inverter
4001
DIP-14
NOR Gates
4006
DIP-14
18-Stage Static Shift Register
4007
DIP-14
Complementary Pair Inverter
4010
DIP-16
Line Driver, Non-Inverting
4011
DIP-14
CMOS NAND Gates
4012
DIP-14
CMOS NAND Gates
4013
DIP-14
Dual D-Type Flip Flop
4015
DIP-16
Dual 4-Bit Static Shift Register
4017
DIP-16
Decade Counter
4018
DIP-16
Presettable Divide-By-N Counter
4020
DIP-16
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4021
DIP-16
8-Stage Static Shift Register
4022
DIP-16
Counter/Dividers?
4024
DIP-14
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4027
DIP-16
Dual J-K Type Master/Slave Flip-Flop
4028
DIP-16
BCD to Decimal Decoder
4029
DIP-16
Up/Down Counter
4030
DIP-14
Quad Exclusive OR Gate
4031
DIP-16
Dual-In-Line Resistor Networks
4035
DIP-16
4-Bit Parallel-In/Parallel-Out Shift Register
4034
DIP-24
Bidirectional Bus Register
4040
DIP-16
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4041
DIP-14
True/Complement Buffer
4044
DIP-16
CMOS MSI Quad R?S Latches
4046
DIP-16
?Phase Locked Loop?
4047
DIP-14
Low Power Monostable/Astable Multivibrator
4049
DIP-16
Hex Buffer/Converters
4050
DIP-16
Hex Non-Inverting Buffer
4051
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4052
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4053
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4060
DIP-16
14-Bit Binary Counter and Oscillator
4066
DIP-14
Quad Bilateral Switch
4067
DIP-24
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4069
DIP-14
Hex Inverter
4070
DIP-14
Quad Exclusive OR and Exclusive NOR Gate
4071
DIP-14
CMOS OR Gates
4072
DIP-14
CMOS OR Gates
4075
DIP-14
CMOS OR Gates
4076
DIP-16
4-Bit D-Type Registers
4077
DIP-14
Quad Exclusive OR and Exclusive NOR Gate
4081
DIP-14
CMOS AND Gates?
4082
DIP-14
CMOS AND Gates
4093
DIP-14
Quad 2 Input NAND Schmitt Triggers
4094
DIP-16
8-Stage Shift and Store Bus Register
40106
DIP-14
Hex Inverting Schmitt Trigger
40192
DIP-16
Presettable Up/Down Counter
40175
DIP-16
Quad D-Type Flip-Flop
14025
DIP-14
Triple 3-Input NOR Gate
140436
DIP-16
Quad R/S Latches
 
 
 
 
 
  หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
4510
DIP-16
Up/Down Counters
4511
DIP-16
BCD to 7-Segment Latch Decoder/Driver
4516
DIP-16
Up/Down Counters
4518
DIP-16
Dual Up-Counters
4520
DIP-16
Dual Up-Counters
4527
DIP-16
BCD Rate Multiplier
4528
DIP-16
Dual monostable multivibrator
4538
DIP-16
Dual Precision Monostable Multivibrator
4541
DIP-14
Programmable Timer
4543
DIP-16
BCD to 7-Segment Latch Decoder/Driver
14504
DIP-16
Hex Level Shiffer for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
14555
DIP-16
Dual Binary to 1-of-4 Decoder/DeMultiplexer
14572
DIP-16
Hex Gate
14584
DIP-14
Hex Schmitt Triggers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
74HC00
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HC02
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NOR Gate
74HC03
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HC04
DIP-14
Hex Inverter
74HC08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74HC14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74HC20
DIP-14
Dual 4-Input Positive-NAND Gates
74HC42
DIP-16
BCD to Decimal Decoder
74HC73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74HC73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74HC74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74HC86
DIP-14
Quadruple 2 Input Exclusive OR Gate
74HC123
DIP-16
Dual Retriggerable Monostable Multivibrators
74HC126
DIP-14
Quadruple Bus Buffer Gates
74HC132
DIP-14
Quadruple Positive NAND Gate
74HC138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC148
DIP-16
8-Line to 3-Line Priority Encoder
74HC153
DIP-16
Dual 4-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer
74HC154
DIP-24
4 to 16 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC157
DIP-16
Quadruple 2-LIne to 1-Line Selector/Multiplexer
74HC158
DIP-16
Quad 2 Input Multiplexer
74HC164
DIP-14
8-Bit Parallel-Out Serial-In Shift Register
74HC165
DIP-16
8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register
74HC166
DIP-16
8-Bit Serial or Parallel-Input/Serial-Out Shift Re
74HC238
DIP-16
DeMultiplexer Inverting and Noninverting
74HC240
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74HC251
DIP-16
Data Selector/Multiplexer
74HC257
DIP-16
Quad 2 to 1-Line Data Selectors/Multiplexer
74HC259
DIP-16
8-Bit Addressable Latch
74HC273
DIP-20
Octal D-Type Flip-Flop
74HC365
DIP-16
Hex Buffers And Line Drivers
74HC373
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HC374
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HC390
DIP-16
Dual Decade Ripple Counter
74HC393
DIP-14
Dual 4-Bit Binary Counter
74HC540
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC541
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC573
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HC574
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HC589
DIP-16
8-Bit Serial or Parallel-Input/Serial-Out Shift Re
74HC595
DIP-16
8-Bit Shift Register
74HC4040
DIP-16
12-Bit Asynchronous Binary Counter
74HC4051
DIP-16
Analog Multiplexer/Demultiplexers
74HC4053
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
74HC4060
DIP-16
14-Stage Asynchronous Binary Counter
74HC4066
DIP-14
Quadruple Bilateral Analog Switch
 
 
 
 
 
 
 
 
  หรือ พิมพ์ ชื่อ สินค้า ในช่องคนหา จะมี ราคาแจ้งไว้
74HCT00
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HCT00
DIP-14
Quad 2 Input NAND Gate
74HCT04
DIP-14
Hex Inverter
74HCT08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74HCT30
DIP-14
8-Input NAND Gate
74HCT32
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive OR Gate
74HCT14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74HCT27
DIP-14
Triple 3-Input NOR Gate
74HCT74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74HCT86
DIP-14
Quad 2 Input Exclusive OR Gate
74HCT86
DIP-14
Quad 2 Input Exclusive OR Gate
74HCT125
DIP-14
Quadruple Bus Buffer Gates
74HCT138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74HCT139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74HCT163
DIP-16
Presettable Counter
74HCT241
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers?
74HCT244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HCT245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74HCT273
DIP-20
Octal D-Type Flip-Flop
74HCT373
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HCT374
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HCT393
DIP-14
Dual 4-Stage Binary Counter
74HCT573
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HCT574
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HCT4020
DIP-16
14-Stage Binary Counter
74HCT4046
DIP-16
Phase Locked Loop