กลุ่มสินสค้า
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC กลุ่ม TTL CMOS
IC กลุ่มต่าง ทั่วไป
IC กลุ่ม ไมโครคอนโทลเลอร์
ทรานซิสเตอร์์
เฟส -มอสเฟส
เอสซีอาร์ ไตรแเอค ไดแเอค
กลุ่ม แสดงผล ตรวจจับ
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง
 
 
 
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปล็ก แจ็ค บานาน่า ต่างๆ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
หม้อแปลง Inductor (์ L)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์ทางแสง และ จอ LCD
   

LED 3 มม
LED 3 มม สีแดง
LED 3 มม สีเขียว
LED 3 มม สีเหลือง
LED 3 มม สีส้ม

LED 3 มม ซูปเปอร์ไบท์
LED 3มม ซุปเปอร์ไบท์ สีแดง
LED 3มม ซุปเปอร์ไบท์ สีเขียว
LED 3มม ซุปเปอร์ไบท์ สีส้ม - เหลือง
(ออกโทนส้ม)
LED 3มม ซุปเปอร์ไบท์ สีน้ำเงิน
LED 3มม ซุปเปอร์ไบท์ สีขาว
LED 3มม ซุปเปอร์ไบท์ สีชมภู
LED 3มม ซุปเปอร์ไบท์ สีม่วง
     
LED 5 มม
LED 5 มม สีแดง
LED 5 มม สีเขียว
LED 5 มม สีเหลือง
LED 5 มม สีส้ม
LED 5 มม ซูปเปอร์ไบท์
LED 5มม ซุปเปอร์ไบท์ สีแดง
LED 5มม ซุปเปอร์ไบท์ สีเขียว
LED 5มม ซุปเปอร์ไบท์ สีส้ม - เหลือง
(ออกโทนส้ม)
LED 5มม ซุปเปอร์ไบท์ สีน้ำเงิน
LED 5มม ซุปเปอร์ไบท์ สีขาว
LED 5มม ซุปเปอร์ไบท์ สีชมภู
LED 5มม ซุปเปอร์ไบท์ สีม่วง
       
LED 4 เหลี่ยม 4 ขา ซุปเปอร์ไบท์
LED 4 -ขา เหลี่ยม สีแดง
LED 4 -ขา เหลี่ยม สีเขียว
LED 4 -ขา เหลี่ยม สีเหลือง
LED 4 -ขา เหลี่ยม สีน้ำเงิน
LED 4 -ขา เหลี่ยม สีขาว
LED 4 -ขา เหลี่ยม สีชมภู
LED 4 -ขา เหลี่ยม สีม่วง
 
LED 5มม 3สี RGB  
จอ LCD 16X2 มีBacklight

 
  กลุ่ม 7 เซ็กเม้น
7 เซ็กเม้น 1 หลัก
7 เซ็กเม้น 1 หลัก 0.56 นิ้ว สีแดง คอมมอน A
7 เซ็กเม้น 1 หลัก 0.56 นิ้ว สีแดง คอมมอน K
7 เซ็กเม้น 1 หลัก 0.56 นิ้ว สีส้ม คอมมอน A
7 เซ็กเม้น 1 หลัก 0.56 นิ้ว สีส้ม คอมมอน K
7 เซ็กเม้น 1 หลัก 0.56 นิ้ว สีเขียว คอมมอน A

7 เซ็กเม้น 1 หลัก 0.8 นิ้ว สีแดง คอมมอน A
7 เซ็กเม้น 1 หลัก 0.8 นิ้ว สีแดง คอมมอน K

7 เซ็กเม้น 1 หลัก 1 นิ้ว สีเขียว คอมมอน K
7 เซ็กเม้น 1 หลัก 1 นิ้ว สีเขียว คอมมอน A

7 เซ็กเม้น 2 หลัก
7 เซ็กเม้น 2 หลัก 0.56 นิ้ว สีส้มคอมมอน A ขาแยก
7 เซ็กเม้น 2 หลัก 0.56 นิ้ว สีส้ม คอมมอน K ขาแยก
7 เซ็กเม้น 2 หลัก 0.56 นิ้ว สีเขียว คอมมอน K ขาแยก
7 เซ็กเม้น 2 หลัก 0.56 นิ้ว สีส้ม คอมมอน K ขาแยก

**** ขาแยก แต่หละหลักขาจะแยกจากกัน
7 เซ็กเม้น 2 หลัก 0.56 นิ้ว หน้าแดง คอมมอน K ขาแยก

7 เซ็กเม้น 2 หลัก 0.56 นิ้ว หน้าเขียว คอมมอน K ขาแยก
7 เซ็กเม้น 3 หลัก
7 เซ็กเม้น 3 หลัก 0.56 นิ้ว เขียว คอมมอน A ขาแยก

**** ขาแยก แต่หละหลักขาจะแยกจากกัน7 เซ็กเม้น 3 หลัก 0.56 นิ้ว เขียว คอมมอน K ขาร่วม

**** ขาร่วมแยก จะใช้ขา a-g ร่วมกัน

7 เซ็กเม้น 4หลัก
7 เซ็กเม้น 4 หลัก 0.4 นิ้ว เขียว คอมมอน K
7 เซ็กเม้น 4 หลัก 0.4 นิ้ว ส้ม คอมมอน K
7 เซ็กเม้น 4 หลัก 0.4 นิ้ว เหลือง คอมมอน K
7 เซ็กเม้น 4 หลัก 0.4 นิ้ว แดง คอมมอน A

   
 

LED DOT MATRIX 5 X 7

ดอทเมตริก 5x7 แดง Row Anode/Column Cathode ขนาด 2มม

ดอทเมตริก 5x7 แดง Row Anode/Column Cathode ขนาด 3มม

LED DOT MATRIX 8X8

ดอทเมตริก 8x8 เขียว Row Anode/Column Cathode ขนาด 3มม
ดอทเมตริก 8x8 แดง Row Anode/Column Cathode ขนาด 3มม