กลุ่มสินค้า ตัวตรวจับแบบต่างๆ
   
LDR หรือ ตัวต้านทานไวแสง ( ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนไปเมื่อเจอแสงสว่าง
หรือ เจอความมืด)

ที่มีจำหน่าย
LDR ขนาด 3mm
LDR ขนาด 5mm

รายละเอียดค่าความต้านทาน ** ยังไม่ได้ทำการทดสอบครับ**

IR อินฟาเรทตัวรับ และ ตัวส่ง

ที่มีจำหน่าย
IR ตัวส่ง (ตัวใส) LED อินฟาเรท ขนาด 3มม
IR ตัวรับ (ตัวดำ) โพโต้ทรานซิสเตอร์ ขนาด 3มม


IR ตัวส่ง (ตัวใส) LED อินฟาเรท ขนาด 5มม
IR ตัวรับ (ตัวดำ) โพโต้ทรานซิสเตอร์ ขนาด 5มม

IR อินฟาเรทตัวรับ 38KHz

ตัวรับอินฟาเรท ทำงานที่ความถี่ 38KHz
มี 3 ขา VCC , GND และ Output นำสัญญาณไปใช้งานได้

THERMISTOR:NTC เทอร์มิสเตอร์ ชนิด NTC

ตัวตรวจจับอุปณภูมิ ช่วงประมาณ -30 ถึง 120 องศา
เป็นเทอร์มิสเตอร์แบบที่ค่าความต้านทานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

มีขนาดที่มีจำหน่าย

100E ( โอห์ม)
1k
5k
10k
100k (นิยมใช้)