รายละเอียด หุ่นยนต์เดินตามเส้น หุ่นยนต์เดินตามแสง หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ไฟล์ VDO การทำงานหุ่นยนต์ทั้ง 3 แบบ


รูปเมื่อประกอบสำเร็จแล้ว
AP101 หุ่นยนต์เดินตามเส้น (ต้องประกอบและบัดกรีอุปกรณ์เอง)
(มีแบบประกอบสำเร็จรูป)
ลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้ ที่ตัวหุ่นยนต์จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อยู่ เพื่อใช้ในการตรวจจับเส้นสีดำที่บริเวณพื้น จากนั้นก็จะทำการเดินไปตามเส้นสีดำไปเรื่อยๆอุปกรณ์ภายในกล่องทุกชุด ประกอบด้วย
ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมชุดตรวจจับ , รังถ่าน
ล้อขนาดใหญ่ จำนวน 2 ล้อ , ชุดล้อหลังแบบเลี้ยว
ชุดมอเตอร์เกียร์ , ชุดแผ่นลำตัวหุ่น , คู่มือการประกอบ
## ราคา 590 บาท
 
(หุ่นยนต์ทำงานโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร์)


รูปเมื่อประกอบสำเร็จแล้ว

AP102 หุ่นยนต์เดินตามแสง
  (ต้องประกอบและบัดกรีอุปกรณ์เอง)
(มีแบบประกอบสำเร็จรูป)
 
ลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้ จะทำงานในลักษณะตรวจจับแสง เมื่อตัวตรวจจับแสงที่ตัวหุ่นตรวจจับได้ มันก็จะทำการเดินไปหาแสง แต่เมื่อไม่มีแสง หุ่นยนต์ก็จะหยุดเดิน

อุปกรณ์ภายในกล่องทุกชุด ประกอบด้วย
ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมชุดตรวจจับ , รังถ่าน
ล้อขนาดใหญ่ จำนวน 2 ล้อ , ชุดล้อหลังแบบเลี้ยว
ชุดมอเตอร์เกียร์ , ชุดแผ่นลำตัวหุ่น , คู่มือการประกอบ
## ราคา 590 บาท

(หุ่นยนต์ทำงานโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร์)
รูปเมื่อประกอบสำเร็จแล้ว


AP103 หุ่นยนต์เดินหลบสิ่งกีดขวาง
(ต้องประกอบและบัดกรีอุปกรณ์เอง)
(มีแบบประกอบสำเร็จรูป)
ลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้ เมื่อหุ่นยนต์ตรงไปแล้วตรวจพบสิ่งกีดขวาง มันจะทำการหยุดแล้วเดินหลบไปอีกทางหนึ่ง เพื่อไม่ให้ชนแล้วทำการเดินหน้าต่อไป

อุปกรณ์ภายในกล่องทุกชุด ประกอบด้วย
ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมชุดตรวจจับ , รังถ่าน
ล้อขนาดใหญ่ จำนวน 2 ล้อ , ชุดล้อหลังแบบเลี้ยว
ชุดมอเตอร์เกียร์ , ชุดแผ่นลำตัวหุ่น , คู่มือการประกอบ

## ราคา 690 บาท
(หุ่นยนต์ทำงานโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร์)อุปกรณ์ภายในกล่องทุกชุด ประกอบด้วย
1. ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมชุดตรวจจับ
2. รังถ่าน
3. ล้อขนาดใหญ่ จำนวน 2 ล้อ
4. ชุดล้อหลังแบบเลี้ยว
5. ชุดมอเตอร์เกียร์
6. ชุดแผ่นลำตัวหุ่น
7. คู่มือการประกอบ
   
AP2001 วงจรหุ่นยนต์เดินตามเส้น
ราคา 350.00 บาท
AP2002 วงจรหุ่นยนต์เดินตามแสง
ราคา 320.00 บาท
AP2003 วงจรหุ่นยนต์เดินหลบสิ่งกีดขวาง
ราคา 380.00 บาท
------------------------------------------------------------------------------------------------------------