กลุ่มสินสค้า
R C
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC TR เฟส
IC กลุ่มต่างๆ
ทรานซิสเอตร์
เฟส -มอสเฟส
SCR Triac
SCR TRIAC
แสดงผล LED LCD
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง หน้าแป้น ชุดเฟือง
 Coupling ข้อต่อแกน
 สายพาน เพืองสายพาน
 รีเลย์ และ อุปกรณ์
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ ปลัก แจ็ค อนเน็กเตอร์์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปลัก - แจ็ค ต่าง
บานาน่า แจ็ค ต่างๆ
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
สายไฟ นำสัญญาณ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวส์ วาริสเตอร์
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
หม้อแปลง L
หม้อแปลง และ ตัว์ L - -ขดลวด
บอร์ด PCB เครื่องมือ
อผ่นบอร์ด PCB เสารอง น็อต 
ดอกเจาะ PCB - มอเอตร์
กล่อง ถุง ใส่้อุปกรณ์
เครื่องมือ - เครื องวัด
หัวแร้ง ตะกั่ว
กำำเนิดเสียง
ลำโพง เปียโซ บัสเซอร์
อุปกรณ์ทั่วไป
ปากคีบ
แผ่นระบายความร้อน
กะบะถ่าน
X-TAL ออสซิเรเตอร์
 


ใช้เบอร์ 089-8942654

 
 
 
 
การสั่งซื้อ ---- ระบุสินค้าที่ต้องการ พร้อมจำนวน ส่งมาที่
semishop@yahoo.com
หรือทาง FB หรือ Line ( 1-3 รายการ)

ค้นหาสินค้า   
รายละเอียด สินค้า คอนเน็กเตอร์

D-sub (DB9)
DB-9 ตัวผู้
DB-9 ตัวเมีย
DB-9 ตัวผู้ ขาลงปริ้น
DB-9 ตัวเมีย ขาลงปริ้น
ฝาครอบ DB-9

D-sub (DB15)
DB-15 ตัวผู้
DB-15 ตัวเมีย
DB-15 ตัวผู้ ขาลงปริ้น
DB-15 ตัวเมีย ขาลงปริ้น
ฝาครอบ DB-15


D-sub (DB25)
DB-25 ตัวผู้
DB-25 ตัวเมีย
DB-25 ตัวผู้ ขาลงปริ้น
DB-25 ตัวเมีย ขาลงปริ้น
ฝาครอบ DB-25Pin Header Male & Female


ระยะห่างระหว่างขา 2.54 cm
ขาตรง
PHT 2.54 ขาตรง 40P แบบแถวเดี่ยว
PHT 2.54 ขาตรง 80P (40x2) แบบแถวคู่

ขางอ 90 องศา
PHT 2.54 ขางอ 40P แบบแถวเดี่ยว
PHT 2.54 ขางอ 80P (40x2) แบบแถวคู่
Pin Header Straight ระยะห่างระหว่างขา 2.54 cm
ตัวผู้
SCP08 ( 8ขา) ตัวผู้
SCP10 ( 10ขา) ตัวผู้
SCP14 ( 14ขา) ตัวผู้
SCP16 ( 16ขา) ตัวผู้
SCP20 ( 20ขา) ตัวผู้
ตัวเมีย

SC08 เข้าสายแพร ( 8P)
SC10 เข้าสายแพร ( 10P)

SC14 เข้าสายแพร ( 14P)
SC16 เข้าสายแพร ( 16P)
SC20 เข้าสายแพร ( 20P)


Pin Header Straight ระยะห่างระหว่างขา 2.54 cm
แถวเดี่ยว

FPH_S02 (2pin)
FPH_S04
(4pin)
FPH_S05
(5pin)
FPH_S07
(7pin)
FPH_S08
(8pin)
FPH_S10
(10pin)
FPH_S12
(12pin)

FPH_S14
(14pin)
FPH_S16
(16pin)
FPH_S20
(20pin)
แถวคู่

FPH_D04 (2x2P)
FPH_D06 (2x3P)
FPH_D08 (2x4P)
FPH_D10 (2x5P)
FPH_D14 (2x7P)
FPH_D16 (2x8P)
FPH_D20 (2x10P)
FPH_D30 (2x15P)
FPH_D40 (2x20P)


Jumper (ขนาด 2.54mm)


ซ็อกเก็ต และ Textool

ซ็อกเก็ต IC (ระยะห่างระหว่างขา 2.54mm)
ซ็อกเก็ต
IC 8ขา
ซ็อกเก็ต
IC 14ขา
ซ็อกเก็ต
IC 16ขา
ซ็อกเก็ต
IC 18ขา
ซ็อกเก็ต
IC 20ขา
ซ็อกเก็ต
IC 24ขา
ซ็อกเก็ต
IC 28ขา
ซ็อกเก็ต
IC 40ขา


Textool (ระยะห่างระหว่างขา 2.54mm)
textool 14 P
textool 16 P
textool 18 P
textool 20 P
textool 24 P
textool 40 P


Wafer และ Housing 2.54

Wafer ตัวผู้ แบบขาตรง
254M_ST02 ตัวผู้ ขาตรง (2P)
254M_ST03 ตัวผู้ ขาตรง (3P)
254M_ST04 ตัวผู้ ขาตรง (4P)
254M_ST05 ตัวผู้ ขาตรง (5P)
254M_ST06 ตัวผู้ ขาตรง (6P)
254M_ST07 ตัวผู้ ขาตรง (7P)
254M_ST08 ตัวผู้ ขาตรง (8P)
254M_ST09 ตัวผู้ ขาตรง (9P)
254M_ST010 ตัวผู้ ขาตรง (10P)
254M_ST012 ตัวผู้ ขาตรง(12P)
Wafer ตัวผู้ แบบขา งอ 90 องศา
254M_RT02 ตัวผู้ ขางอ (2P)
254M_RT03 ตัวผู้ ขางอ (3P)
254M_RT04 ตัวผู้ ขางอ (4P)
254M_RT06 ตัวผู้ ขางอ (6P)
254M_RT08 ตัวผู้ ขางอ (8P)
254M_RT010 ตัวผู้ ขางอ (10P)

 
Housing ตัวเมีย
254B_02 ตัวเมีย (2P)
254B_03 ตัวเมีย (3P)
254B_04 ตัวเมีย (4P)
254B_05 ตัวเมีย (5P)
254B_06 ตัวเมีย (6P)
254B_07 ตัวเมีย (7P)
254B_08 ตัวเมีย (8P)
254B_09 ตัวเมีย (9P)
254B_010 ตัวเมีย (10P)
254B_012 ตัวเมีย (12P)

ใส้ สำหรับคอนเน็กเตอร์

ใส้รุ่น 254

โมดูล่า ปลั้ก แจ็ค
โมดูล่า แจ็ค RJ 11 ( ตัวผู้ -น้ำตาล ) 6P

โมดูล่า ปลัก RJ 11 ( ตัวผู้ -ใสl ) 6PTerminal Block
DT-126VP-2P (300V 8A)
DT-126VP-3P (300V 8A)

DT-25-B01W-02 (10A 300V)
DT-25-B01W-03 (10A 300V)
DT-25-B01W-04 (10A 300V)
DT-25-B01W-06 (10A 300V)
DT-25-B01W-08 (10A 300V)
DT-25-B01W-010 (10A 300V)


---------------------------------------------------------------------------------
DT-55-B01W-02 (25A 300V)
DT-55-B01W-03 (25A 300V)
DT-55-B01W-04 (25A 300V)
DT-55-B01W-06 (25A 300V)
DT-55-B01W-08 (25A 300V)
DT-55-B01W-10 (25A 300V)
DT-55-B01W-16 (25A 300V)
DT-55-B01W-20 (25A 300V)


---------------------------------------------------------------------------------

Power ปลั้ก
USB Connector

USB Type B