กลุ่มสินสค้า
R C
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC TR เฟส
IC กลุ่มต่างๆ
ทรานซิสเอตร์
เฟส -มอสเฟส
SCR Triac
SCR TRIAC
แสดงผล LED LCD
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง หน้าแป้น ชุดเฟือง
 Coupling ข้อต่อแกน
 สายพาน เพืองสายพาน
 รีเลย์ และ อุปกรณ์
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ ปลัก แจ็ค อนเน็กเตอร์์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปลัก - แจ็ค ต่าง
บานาน่า แจ็ค ต่างๆ
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
สายไฟ นำสัญญาณ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวส์ วาริสเตอร์
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
หม้อแปลง L
หม้อแปลง และ ตัว์ L - -ขดลวด
บอร์ด PCB เครื่องมือ
อผ่นบอร์ด PCB เสารอง น็อต 
ดอกเจาะ PCB - มอเอตร์
กล่อง ถุง ใส่้อุปกรณ์
เครื่องมือ - เครื องวัด
หัวแร้ง ตะกั่ว
กำำเนิดเสียง
ลำโพง เปียโซ บัสเซอร์
อุปกรณ์ทั่วไป
ปากคีบ
แผ่นระบายความร้อน
กะบะถ่าน
X-TAL ออสซิเรเตอร์
 


ใช้เบอร์ 089-8942654

 
 
 
 
การสั่งซื้อ ---- ระบุสินค้าที่ต้องการ พร้อมจำนวน ส่งมาที่
semishop@yahoo.com
หรือทาง FB หรือ Line ( 1-3 รายการ)

ค้นหาสินค้า   
รายละเอียดสินค้าฟิวส์และอุปกรณ์

ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม
ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินกว่าที่กำหนด
ขนาดที่มีจำหน่าย

0.5A
1A
2A
3A
4A
5A
6A
8A
10A

 
ฟิวส์รถยนต์
ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินกว่าที่กำหนด
ขนาดที่มีจำหน่าย
ขนาดโดยประมาณ กว้าง 2cm สูง 2.1 cm5A
7.5A
10A
15A

20A
25A
30A
40A

กระบอกฟิวส์ี
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x20 มม

กระปอกฟิวส์ใหญ่
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x30 มม
ที่ใส่ฟิวส์แบบพับ
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x20 มม
ฐานรองฟิวส์
วาริเตอร์ / VARISTOR
ใช้ตัดต่อวงจรเมื่อกระแสเกินสูงมาก

S07K17 / แรงดันใช้งาน 17 V (ขนาด7มม)
S07K30 /
แรงดันใช้งาน 30 V, (ขนาด7 มม)
S07K275 /
แรงดันใช้งาน 275 V,(ขนาด7 มม)
S07K300 /
แรงดันใช้งาน 300 V,(ขนาด7 มม)

S14K130 /
แรงดันใช้งาน 130 V,(ขนาด 14 มม)
S14K150 /
แรงดันใช้งาน 150 V,(ขนาด 14 มม)
S14K250 /
แรงดันใช้งาน 250 V,(ขนาด 14 มม )

S20K300 /
แรงดันใช้งาน 300V, (ขนาด 20 มม)