กลุ่มสินสค้า
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC กลุ่ม TTL CMOS
IC กลุ่มต่าง ทั่วไป
IC กลุ่ม ไมโครคอนโทลเลอร์
ทรานซิสเตอร์์
เฟส -มอสเฟส
เอสซีอาร์ ไตรแเอค ไดแเอค
กลุ่ม แสดงผล ตรวจจับ
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง
 
 
 
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปล็ก แจ็ค บานาน่า ต่างๆ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
หม้อแปลง Inductor (์ L)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดสินค้าฟิวส์และอุปกรณ์

ฟิวส์ทั่วไป ขนาด 5x20มม
ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินกว่าที่กำหนด
ขนาดที่มีจำหน่าย

0.5A
1A
2A
3A
4A
5A
6A
8A
10A

 
ฟิวส์รถยนต์
ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกินกว่าที่กำหนด
ขนาดที่มีจำหน่าย


5A
7.5A
10A
15A

20A
25A
30A
40A

กระบอกฟิวส์ี
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x20 มม

กระปอกฟิวส์ใหญ่
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x30 มม
ที่ใส่ฟิวส์แบบพับ
ใช้กับฟิวส์ขนาด
5x20 มม
ฐานรองฟิวส์
วาริเตอร์ / VARISTOR
ใช้ตัดต่อวงจรเมื่อกระแสเกินสูงมาก

S07K17 / แรงดันใช้งาน 17 V (ขนาด7มม)
S07K30 /
แรงดันใช้งาน 30 V, (ขนาด7 มม)
S07K275 /
แรงดันใช้งาน 275 V,(ขนาด7 มม)
S07K300 /
แรงดันใช้งาน 300 V,(ขนาด7 มม)

S14K130 /
แรงดันใช้งาน 130 V,(ขนาด 14 มม)
S14K150 /
แรงดันใช้งาน 150 V,(ขนาด 14 มม)
S14K250 /
แรงดันใช้งาน 250 V,(ขนาด 14 มม )

S20K300 /
แรงดันใช้งาน 300V, (ขนาด 20 มม)