สินค้าปากคีบหุ่มยาง
ความยาวโดยประมาณ
ขนาดเล็ก ยาว 3.5 cm

ขนาดกลาง ยาว 4.5 cm

ขนาดใหญ่ ยาว 5 cm

** เช็ค ราคาสินค้าสินค้า เข้าไปที่หน้าค้นหาสินค้า และ พิมพ์ "ปาดคีบ" ที่ช่องค้นหา