กลุ่มสินสค้า
R C
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC TR เฟส
IC กลุ่มต่างๆ
ทรานซิสเอตร์
เฟส -มอสเฟส
SCR Triac
SCR TRIAC
แสดงผล LED LCD
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง หน้าแป้น ชุดเฟือง
 Coupling ข้อต่อแกน
 สายพาน เพืองสายพาน
 รีเลย์ และ อุปกรณ์
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ ปลัก แจ็ค อนเน็กเตอร์์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปลัก - แจ็ค ต่าง
บานาน่า แจ็ค ต่างๆ
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
สายไฟ นำสัญญาณ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวส์ วาริสเตอร์
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
หม้อแปลง L
หม้อแปลง และ ตัว์ L - -ขดลวด
บอร์ด PCB เครื่องมือ
อผ่นบอร์ด PCB เสารอง น็อต 
ดอกเจาะ PCB - มอเอตร์
กล่อง ถุง ใส่้อุปกรณ์
เครื่องมือ - เครื องวัด
หัวแร้ง ตะกั่ว
กำำเนิดเสียง
ลำโพง เปียโซ บัสเซอร์
อุปกรณ์ทั่วไป
ปากคีบ
แผ่นระบายความร้อน
กะบะถ่าน
X-TAL ออสซิเรเตอร์
 


ใช้เบอร์ 089-8942654

 
 
 
 
การสั่งซื้อ ---- ระบุสินค้าที่ต้องการ พร้อมจำนวน ส่งมาที่
semishop@yahoo.com
หรือทาง FB หรือ Line ( 1-3 รายการ)
 
รายละเอียด สินค้า

Crystals / CERAMIC RESONATOR / CRYSTAL OSCILLATOR

X-TAL 32.768KHz
X-TAL 3.579545 MHz
X-TAL 3.6864 MHz
X-TAL 4 MHz
X-TAL 4.8 MHz
X-TAL 4.9152 MHz
X-TAL 6 MHz
X-TAL 7.3728 MHz
X-TAL 8 MHz
X-TAL 9.216 MHz
X-TAL 10 MHz
X-TAL 11.0592 MHz
X-TAL 12.288 MHz
X-TAL 13.56 MHz
X-TAL 16 MHz
X-TAL 16.384 MHz
X-TAL 18.432 MHz
X-TAL 20 MHz
X-TAL 22.1184 MHz
X-TAL 24 MHz
X-TAL 25 MHz
X-TAL 30 MHz
X-TAL 36.864 MHz
   
เซรามิค รีโซเนน 455 KHZ ( 2P )

เซรามิค รีโซเนน 2.0 MHz ( 2P )
เซรามิค รีโซเนน 3.58 MHz ( 2P )
เซรามิค รีโซเนน 3.58 MHz ( 2P )
เซรามิค รีโซเนน 4.00 MHz ( 2P )

เซรามิค รีโซเนน 1.80 MHz ( 3P )
เซรามิค รีโซเนน 4.00 MHz ( 3P )
เซรามิค รีโซเนน 6.00 MHz ( 3P )
เซรามิค รีโซเนน 8.00 MHz ( 3P )
เซรามิค รีโซเนน 16.00 MHz ( 3P )
เซรามิค รีโซเนน 20.0 MHz ( 3P )
เซรามิค รีโซเนน 24.00 MHz ( 3P )
   
   
-----------------------------------------------------------------------------------------



ออสซิเรเตอร์ 1 MHz
ออสซิเรเตอร์ 2 MHz
ออสซิเรเตอร์ 11.0592 MHz
ออสซิเรเตอร์ 16.384 MHz
ออสซิเรเตอร์ 18.432 MHz
ออสซิเรเตอร์ 20 MHz
ออสซิเรเตอร์ 22.1184 MHz
ออสซิเรเตอร์ 24 MHz
ออสซิเรเตอร์ 25MHz
ออสซิเรเตอร์ 40MHz



 
 
บ้านอิเล็กทอรนิกส์ www.semi-shop.com