กลุ่มสินสค้า
R C
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC TR เฟส
IC กลุ่มต่างๆ
ทรานซิสเอตร์
เฟส -มอสเฟส
SCR Triac
SCR TRIAC
แสดงผล LED LCD
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง หน้าแป้น ชุดเฟือง
 Coupling ข้อต่อแกน
 สายพาน เพืองสายพาน
 รีเลย์ และ อุปกรณ์
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ ปลัก แจ็ค อนเน็กเตอร์์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปลัก - แจ็ค ต่าง
บานาน่า แจ็ค ต่างๆ
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
สายไฟ นำสัญญาณ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวส์ วาริสเตอร์
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
หม้อแปลง L
หม้อแปลง และ ตัว์ L - -ขดลวด
บอร์ด PCB เครื่องมือ
อผ่นบอร์ด PCB เสารอง น็อต 
ดอกเจาะ PCB - มอเอตร์
กล่อง ถุง ใส่้อุปกรณ์
เครื่องมือ - เครื องวัด
หัวแร้ง ตะกั่ว
กำำเนิดเสียง
ลำโพง เปียโซ บัสเซอร์
อุปกรณ์ทั่วไป
ปากคีบ
แผ่นระบายความร้อน
กะบะถ่าน
X-TAL ออสซิเรเตอร์
 


ใช้เบอร์ 089-8942654

 
 
 
 
การสั่งซื้อ ---- ระบุสินค้าที่ต้องการ พร้อมจำนวน ส่งมาที่
semishop@yahoo.com
หรือทาง FB หรือ Line ( 1-3 รายการ)

ค้นหาสินค้า   
ชื่อ : 254M_ST02 ตัวผู้ ขาตรง (02P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 2P
ราคา : 1.25 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST03 ตัวผู้ ขาตรง (3P)
ชนิด :
ราคา : 1.50 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST04 ตัวผู้ ขาตรง (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 4P
ราคา : 2.00 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST05 ตัวผู้ ขาตรง (5P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 5P
ราคา : 2.25 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST06 ตัวผู้ ขาตรง (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 6P
ราคา : 3.00 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST07 ตัวผู้ ขาตรง (7P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 7P
ราคา : 3.25 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST08 ตัวผู้ ขาตรง (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 8P
ราคา : 4.00 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST09 ตัวผู้ ขาตรง (9P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 9P
ราคา : 4.50 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST010 ตัวผู้ ขาตรง (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 10P
ราคา : 4.75 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_ST012 ตัวผู้ ขาตรง(12P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขาตรง ลง PCB 12P
ราคา : 5.00 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_RT02 ตัวผู้ ขางอ (2P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 2P
ราคา : 1.25 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_RT03 ตัวผู้ ขางอ (3P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 3P
ราคา : 1.75 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_RT04 ตัวผู้ ขางอ (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 4P
ราคา : 2.25 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_RT06 ตัวผู้ ขางอ (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 6P
ราคา : 3.00 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_RT08 ตัวผู้ ขางอ (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 8P
ราคา : 4.50 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_RT010 ตัวผู้ ขางอ (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 10P
ราคา : 4.75 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_02 ตัวเมีย (02P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 2P
ราคา : 0.75 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_03 ตัวเมีย (3P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 3P
ราคา : 0.75 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_04 ตัวเมีย (4P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 4P
ราคา : 1.25 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_05 ตัวเมีย (5P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 5P
ราคา : 1.50 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_06 ตัวเมีย (6P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 6P
ราคา : 1.50 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_07 ตัวเมีย (7P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 7P
ราคา : 2.00 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_08 ตัวเมีย (8P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 8P
ราคา : 2.50 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_09 ตัวเมีย (9P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 9P
ราคา : 2.25 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_010 ตัวเมีย (10P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 10P
ราคา : 2.50 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254B_012 ตัวเมีย (12P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254B ตัวเมีย 12P
ราคา : 3.00 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : ใส้รุ่น 254 (1 ใส้)
ชนิด : ใส้สำหรับคอนเน็กเตอร์ สำหรับรุ่น 254
ราคา : 0.75 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ชื่อ : 254M_RT05 ตัวผู้ ขางอ (5P)
ชนิด : คอนเน็กเตอร์ 254M ตัวผู้ ขางอ ลง PCB 5P
ราคา : 3.00 บาท      รายละเอียดกลุ่มสินค้า    |
** ราคาสิน้คาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า